WIG 20

--- reklama ---
Nie daj się oszukać funduszom inwestycyjnym! Osiągnij regularny zysk inwestując samodzielnie w akcje na rynku kapitałowym. Zobacz więcej >>


WIG 20

Datą bazową indeksu WIG – 20 jest 16 kwietnia 1994 roku. Wartość indeksu w dniu bazowym wynosi 1000,00 punktów. W skład portfela indeksu wchodzą pakiety akcji 20 spółek. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszcza się sytuację, że w indeksie uczestniczy więcej lub mniej niż 20 spółek.Szczegółowe zasady konstrukcji i podawania do publicznej wiadomości indeksów i subindeksów giełdowych zostały zawarte w załączniku do Uchwały nr 42/2007 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 stycznia 2007 roku. Ogólne zasady konstrukcji indeksu omówiłem na stronie GPW. Natomiast najważniejszy wniosek wypływający z tego załącznika to konieczność śledzenia rankingu sporządzanego po ostatniej sesji stycznia, na podstawie którego dokonuje rewizji rocznej indeksu oraz rankingu sporządzanego po ostatniej sesji kwietnia, lipca i października, którego celem jest przeprowadzenie niezbędnych zmian listy uczestników indeksu (korekty kwartalne). Po ogłoszeniu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych zmian w indeksie, spółka która wypada z indeksu w większości przypadków traci na wartości, a spółka która wchodzi do indeksu zyskuje na wartości. Dzieje się tak dlatego, ponieważ inwestorzy zmuszeni są do wprowadzenia korekt do swoich portfeli inwestycyjnych (zobacz portfel inwestycyjny). Podobnie dzieje się podczas korekty nadzwyczajnej indeksu.

Indeks WIG 20, jest indeksem cenowym. Olbrzymi wpływ na jego notowania mają spłóki o największym udziale PKO BP, PEKAO, PZU, KGHM, PGE. Bardzo łatwo w takim przypadku manipulować indeksem, szczególnie w dniu rozliczania kontraktów terminowych „tz. dniu trzech wiedźm”, oraz podczas dogrywki. Inwestor indywidualny powinien przyglądać się bacznie nie tylko notowaniom indeksu WIG 20. Spółki wchodzące w skład tego indeksu są głównym przedmiotem zainteresowania funduszy zagranicznych. Zanim więc dojdzie do spektakularnych wzrostów indeksu WIG 20, dochodzi wcześniej do silnego umocnienia się złotówki. Należy więc śledzić zachowanie się złotówki względem głównych walut (więcej na stronie FOREX), oraz notowania indeksu. Gdy tylko pojawią się duże zlecenia pakietowe, jest wysoce prawdopodobne, że nastąpią duże wzrosty.

Zobacz także interesujące frazy

  • wig 20 wykres,

  • wykres wig 20,

  • wig 20 on line,

  • giełda wig 20,

  • spółki wig 20,

  • gpw wig 20